Menu

Esztár települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

vargajoska 3 év ago 0 1.5 K

Sajtóközlemény

Esztár települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

2021. február 15.

Esztár Község Önkormányzata 2019.10.11-én pályázatot nyújtott be a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP – 2.1.3-16 ,,Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című felhívásra. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett 167,98 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesül. A projekt célja a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00011

A pályázat célja a belterületi vízrendezés, főgyűjtő csapadékvíz csatornák felújítása, rekonstrukciója. Belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, illetve a káros csapadékvizek rendezett, kártétel nélküli elvezetése. A település belterületének védelme, vizek helyben tartásának biztosítását szolgáló létesítmények felújítása és a meglévő záportározóra korszerű vízkormányzó műtárgy építése. A beruházásban szereplő csatornák felújítása a jelenleg meglévő nyomvonalán kerül megvalósításra. Felújításra kerül a csatornákat keresztező utca torkolatok és valamennyi áteresz.

„A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.”

A projektről bővebb információt a www.helloesztar.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Elérhetőség:
Telefonszám: 06 (54) 414-153
E-mail: e.fejlodes@gmail.com

Leave a Reply

Leave a Reply