Menu

„Maradj Hajdú-Biharban” Öszdöndíjpályázat

vargajoska 3 év ago 0 1.2 K

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet a közép- és felsőfokú tanulmányokat folytatók számára, a „Maradj Hajdú-Biharban!” című ösztöndíj elnyerésére. A projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00058. Az érintett települések: Berekböszörmény, Esztár, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Kismarja, Mezőpeterd.

Az ösztöndíj pályázat célja, a fent említett településeken élő fiatalok támogassa tanulmányaik folytatásában, ezzel is ösztönözve őket arra, hogy végzettségük megszerzését követően, tudásukat lakóhely szerinti településük és Hajdú-Bihar megye, mint szűkebb értelemben vett szülőföldjük szolgálatába állítsák, erősítve ezáltal a megye népességmegtartó erejét és jövőbeni folyamatos gazdasági, társadalmi fejlődését. Az ösztöndíj által elsődlegesen azon tanulók és hallgatók részesülhetnek anyagi támogatásban, akik a felsorolt településeken, vagy legfeljebb a megye területén belül tervezik a jövőbeli munkavállalásukat, lakhatásukat.

Ösztöndíjra való jogosultság feltételei

 • A pályázat benyújtásakor a 16. életévét betöltötte, de a 27. életévét még nem töltötte be.
 • Magyar állampolgársággal rendelkezik.
 • A 2. pontban felsorolt települési önkormányzatok közigazgatási területén rendelkezik lakóhellyel.
 • A pályázat benyújtásakor nappali, levelező vagy esti tagozaton, aktív (nem szünetelő) tanulói jogviszony keretében Hajdú-Bihar megye területén működő középfokú iskolában (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola) vagy aktív hallgatói jogviszony keretében bármely államilag elismert felsőoktatási intézményben (egyetem, főiskola) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben vagy mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben vagy egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatja tanulmányait.
 • A pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, aktív tanulmányi (fél)évében közepes, vagy annál magasabb tanulmányi átlageredményt ért el (tanulmányi átlag alatt a magatartás és szorgalom érdemjegy nélkül számított tanulmányi eredmény értendő).
 • A pályázat benyújtásakor egyéb, uniós forrásból finanszírozott ösztöndíjban nem részesül. (A pályázatban nem vehet részt, aki az EFOP-1.5.3-16-2017-00058 konstrukcióban települési ösztöndíjban részesül, vagyis az a pályázó, aki a 2. pontban felsorolt települési önkormányzatokkal hatályos ösztöndíj szerződéssel rendelkezik. Az ösztöndíj elnyerése érdekében benyújtott pályázatok elbírálása során – a jogosultsági feltételeken túl – az alábbi szempontok kerülnek értékelésre:
 • a pályázó preferált szakma megszerzése érdekében folytatja tanulmányait,
 • a pályázó rendelkezik idegen nyelvismeretet tanúsító, államilag elismert nyelvvizsgával,
 • a pályázat benyújtását megelőző két évben országos tanulmányi versenyen elért helyezés,
 • a pályázat benyújtását megelőző két évben országos sportversenyen elért helyezés,
 • a pályázat benyújtását megelőző két évben országos művészeti versenyen elért helyezés,
 • közösségi szerepvállalás,
 • tanulmányi átlageredmény mértéke.

A teljes pályázati kiírás itt tölthető le: Palyazati-felhivas-EFOP_153-16-2017-00058.pdf

Leave a Reply

Leave a Reply